SODYUM BİKARBONAT ve MAGNEZYUM OKSİTİN İNEKLERDE SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Araştırmada kontrol grubunda 5. %1 NaHCO3 verilen grupta 5 ve %0.5 MgO verilen grupta 6 hayvan olmak üzere toplam 16 süt ineği kutlanılmıştır. Araştırma sonunda NaHC03 ilave edilen rasyonu tüketen gruptan elde edilen ortalama sut verimine ait değerin (22,60 kg/gün), kontrol (24.51 kg/gün) ve MgO (23.75 kg/gün) gruplarından daha düşük olduğu bulunmuştur (P>0.05). Ortalama kuru madde tüketimi 16.23 kg/gün, 13.52 kg/gün ve 13.65 kg/gün olarak gerçekleşmiş ve tampon etkili madde ilavesi sonucunda kuru madde tüketiminin önemli ölçüde düştüğü görülmüştür (P<0,05). Gruplardan elde edilen süt verimleri %3.5 ve %4’e göre düzeltildiğinde ıstalistikse! açıdan önemli bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma süresince gruplardan elde edilen süt numunelerinde haftalık olarak belirlenen yağ, protein, laktoz, kül. kuru madde ve yağsız kuru madde değerleri arasında önemli (P>0.05) bir farklılığa rastlanmamıştır NaHC03‘ın günlük süt protein ve laktoz verimini, tampon etkifi maddelerin her ikisinin günlük yağsız kuru madde verimi ile kuru madde tüketimim önemli ölçüde (P<0.05) azalttığı tespit edilmiştir. Tampon etkili maddeler her ne kadar rasyon maliyetinde artışa neden olmuşsa da yem tüketimini azalttıkları için 1 kg süt, süt yağı, süt proteini ve yağsız kuru maddenin daha az maliyetle efde edilmesine sebep olmuşlardır. Rasyon maliyetini arttırmalarına rağmen kuru madde tüketimini düşürdükleri için 1 kg süt, süt yağı. süt proteini ve yağsız kuru maddenin daha az maliyetle elde edilmesine sebep olmuşlardır. Tampon etkili madde olarak kullanılan MgO süt verim ve kompozisyonunun olumlu yönde etkilenmesi açısından NaHC03‘dan daha etkili bulunmuştur. Bu nedonle tampon etkili maddelerin yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde özellikle rasyonda kaliteli kaba yemin yetersiz olduğu durumlarda kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin başının belası ayak problemleridir.

 

Başlıca sebepler;

 • Aşırı tırtıklı zemin yüzeyi
 • Aşırı kirli ve rutubetli yüzeyler
 • İnce kıyılmış yemler
 • Kalitesiz kötü ve küflenmiş kaba yemler
 • Rasyonda yeterli miktarda kaba yem olmayışı 
 • Özellikle besi sonunda yoğun kesif yem ile beslenen hayvanlar

Bu sebeplerle hayvanlarda ayak tırnak problemleri yaşarız.

 

Normalde işkembe PH ‘ı 5.9 olması gerekirken kullandığımız yoğun kesif yemler sebebilye 5.5 ve altına iner.
İşkembe ortamı asitik olduğunda havasız ortamda işkembe içerisinde yaşayan faydalı bakteriler ölür.
İşkembe durur süt düşer süt yağı düşer canlı ağırlık kaybı yaşanır.

Bu sebeple işkembenin 5.9 seviyelerinde tutulması hedeflenir.

 

Soda (Sodyum Bikarbonat) gerek yeme katılması durumunda gerekse hayvanın önüne serbest verilmesi durumunda olası bir işkembe asitliğini önlemede bize yardımcı olur.

 

MgO Magnezyum Oksit Yine işkembe PH düşürmede çok etkili bir malzemedir.

 

Soda sıvı tahliyesi yaparak asitik ortamı tahliye eder.
Magnezyum oksit ise ph düşmesini engeller.

 

Birlikte kullanılması durumunda çok hızlı etki gösterir.

 

Biz bu ürünleri tamponlayıcı ürünler deriz ve konsantre yemlerin içerisinde kullanırız 

 

BESİ hayvanlarında günlük;

50 gram MgO
120 gram SODA

 

SÜT hayvanında günlük;

 

70 gram MgO
130 gram SODA

 

Yeme katılarak hayvana verilir ise işkembe asidik ortamı önlenmiş olur. Buna bağlı hastalıklar da iyileşme gözlenir.

Çalışan yem vagonu içerisine bu miktarları katmak zor olacağı için önceden bir ön karışım yapılmalı bir miktar kepek yahut arpa ezmesi ile günlük ihtiyaç beş kilogramlık bir malzeme ile karıştırılmalı ve yem vagonu içerisine yavaş yavaş dökülmeli.

Lakin esas önemli olan şey şudur bunu kullanmaya bizi mecbur eden şeyleri ortadan kaldırmak daha önemlidir.

 • Çok ince kıyılmış yemler yerine 2.5 cm altına düşmeyen parçalar halinde hayvanların yemini ayarlamak.
 • Kaba kesif dengesini 30’a 70’in altına düşürmemek.
 • Küflenmiş bozulmuş malzemelerden uzak durmak kuru maddesi %30’un altındaki Silaj form ürünlerden uzak durmak
 • Özellikle kaliteli kaba yemleri rasyonda kullanmak
 • ReygrasÇayır otuYoncaYulaf gibi kaliteli malzemeleri rasyon içerisinde kullanmak

Bütün bunlar tırnak problemlerini en başından çözen uygulamalardır.

 

Tabii ki bu tedbirleri alamayan ve bu sebeple asidoz ve diğer işkembe asitliği sebebiyle oluşan ayak problemlerini çözebilmek için Soda ve Magnezyum Oksit kullanılmalıdır.

Kullanım maliyeti çok düşüktür her zaman kullanılmasını tavsiye etmeyiz, özellikle problemlerle karşılaşma ihtimalimizin olduğu besi hayvanlarının son dört ayında, süt hayvanlarının ise ilk 100 gününde kullanılmalıdır.

Normal zamanlarda ise hayvanların önünde serbest bulunmasının işkembe asitliği kaynaklı problemleri çözmemizde yardımcı olur.

Ayrıca SODA bakteri kaynaklı problemlerin çözümünde ayak havuzunda kullanılabilir.

Diğer bütün dezenfektanlara göre daha ucuz maliyetli bir malzemedir.

 

100 litre suya 10 kg soda konulmak suretiyle iyice eritilir ise hayvanlar için ayak havuzu olarak kullanılan bölümlerde kullanılır ise üç günlük kullanımın sonrasında alkali ortamda yaşayamayan bakteriler ortamı terk edecektir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

 

Check Also

Sodyum Molibdat nedir?

Sodyum molibdat, kimyasal formülü Na₂MoO₄ olan beyaz kristal bir tuzdur. Bu bileşik, endüstriyel, kimyasal ve …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]