Moody’s’in not kararında seçim ve KKM detayı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu dün gece aldığı sürpriz kararla B2’den B3’e düşürürken karar metninde yaklaşan genel seçim ve kur korumalı mevduat (KKM) ile ilgili değerlendirme ve tahminler dikkat çekti.

Not düşürme kararında artan cari açık ve düşük rezervler ile artan enflasyona karşı alınan geleneksel olmayan tedbirler gerekçe gösterilirken, seçime giderken ekonomideki olası gelişmeler ve KKM’nin bütçe maliyetine dair tahminler de metinde yer aldı.

SEÇİME GİDERKEN KESKİN YAVAŞLAMA RİSKİ

2021’de yüzde 11 olan Türkiye ekonomisindeki büyüme oranının bu yıl yüzde 4,5’e, 2023’te yüzde 2’ye gerileyeceği tahmininde bulunan Moody’s, daha keskin bir yavaşlama riskinin de bulunduğu uyarısında bulundu.

Ekonominin keskin bir şekilde yavaşlaması durumunda, yurtdışındaki ana borçlu olarak özel sektör için önemli olan dış yeniden finansman seçeneklerinin daha kısıtlı hale gelebileceğine, işgücü piyasasını, kamu maliyesinin gücünü olumsuz etkileyecek ve sosyal ve politik riskleri artıracağına dikkat çeken kuruluş, “Aynı zamanda, özellikle en geç Haziran 2023’te yapılması gereken yaklaşan seçimler ışığında, Türkiye ekonomisinin yavaşlaması gerektiğine dair siyasi bir kabulün olup olmadığı belirsizdir” değerlendirmesini paylaştı.

Hükümetin giderek karmaşıklaşan düzenleyici ve makro ihtiyati tedbirlerinin bir dereceye kadar makroekonomik istikrarın yeniden sağlanmasında etkili olmasının ve enflasyonun düşürülmesine sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olmasının pek olası olmadığını öne süren Moody’s, finansal koşulların küresel olarak sıkılaşması ve Türkiye’nin Avrupa’daki ana ihracat pazarlarının bir enerji krizi ve devam eden tedarik zinciri zorlukları nedeniyle büyümede yavaşlama ile karşı karşıya kalması nedeniyle küresel ortamın önemli ölçüde daha zorlu hale geldiğini vurguladı.

KKM’NİN MALİYETİ KATLANACAK

Moody’s, bu yıl Türkiye’nin kamu maliyesinde önemli bir zayıflama bekliyor. Yüksek enflasyon nedeniyle kamu gelirlerinin iki katına çıkmasıyla desteklenen kamu maliyesinin yılın ilk yarısında sağlam kaldığını ancak yılın kalanında bütçe baskılarının önemli ölçüde artmasınin muhtemel olduğunu belirten Moody’s, KKM’nin Hazine’ye maliyetinin de artmasını bekleiyor.

Moody’s, kendi döviz kuru tahminlerine dayanarak KKM’nin Hazine’ye tüm yıl maliyetinin milli gelirin yaklaşık yüzde 2,2’si olarak tahmin ediyor. Haziran ayı itibarıyla Hazine, milli gelirin binde 3’ü kadar ödeme yaptı. Hazine’nin mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dört ayda KKM için bütçeden yaptığı kur farkı ödemesi 37,2 milyar TL olmuştu. Moody’s’in yüzde 2,2’lik tahminine göre KKM’nin kamuya bu yılki maliyeti 250 milyar TL’yi aşabilir.

Benzer şekilde, çoğunlukla yerli bankalar tarafından tutulan enflasyona endeksli borcun maliyetinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çeken kuruluş, yüksek enflasyonun bu yıl faiz ödemelerinde de geçen yıla kıyasla milli gelirin yaklaşık yüzde 1,2’si kadar artış bekliyor.

Moody’s’in 2022 için milli gelire kıyasla bütçe açığı tahmini ise yüzde 4,5 olarak metinde yer aldı. Faiz ödemelerinin toplam gelirlere oranının da yüzde 10,2 ile son 12 yılın zirvesine çıkması bekleniyor.

SEPİYOLİTİN HAYVAN  YEMİNDE KULLANIMI

Sepiyolitin, sorptif özelliği, serbest akışkanlığı, topaklaşmayı önleyici özelliği, toksik olmayan özellikleri ve kimyasal tepkisizliği temel alınarak hayvan beslemede kullanımı üzerine araştırmalar devam etmektedir. Sepiyolitin tüm hayvan türlerinde güvenli bir şekilde %2’ye kadar kullanılabileceği E562 ve E563 ile onaylanmıştır. Sepiyolit diğer killer gibi absorbe edilemezler, inert maddelerdir. Sepiyolitin CAS (Chemical Abstract Service) numarası 63800-37-3 olarak bildirilmektedir. Sepiyolit %1.5 düzeyinde ratlara 12 hafta süreyle verildiğinde toksik etkisinin olmadığı bildirilmiştir.

Bir yem katkı maddesi olarak sepiyolit hayvan besleme alanında teknolojik ve besin madde değerlendirilmesini artırmak amacıyla kullanıldığı gibi çevreyi ve hayvan refahını olumlu yönde etkileyen katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir (Galan, 1996, Onorato ve Escribano, 2013).Sepiyolitin hayvan beslemede kullanım nedenleri :

A.      Sindirim sistemi üzerine etkileri Hayvan sağlığına katkıda bulunan absorpsiyon/adsorpsiyon özelliklerine sahiptir.

Zararlı bileşikleri bağlayarak onların vücuttan atılmalarını sağlarlar. Yemlerde bulunan antinutrisyonel bileşiklerin detoksifikasyonunda ve sindirim bozukluklarının düzelmesinde önemli rol oynar.

B.      Bağışıklık sistemi üzerine etkileri Antimikrobiyel etkileri gözlenmiştir.

Diare enfeksiyonlarını önlemek için yaygın olarak kullanılır.

C.      Yem üretimi üzerine etkileri Mikotoksinler ve ağır metaller için adsorbant olarak kullanılır.

Pelet yem üretiminde bağlayıcı olarak kullanılır. Toksik değildir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.comwww.nanotozlar.comwww.claypacks.com

www.netyerim.net,www.dmrsuren.com

Atilla Demir Süren

DMRSÜREN Kimya Sanayii ve Dış Tic.Ltd.Şti

Altayçeşme Mah.İstiklal Cad.No:82/B Maltepe-İstanbul

Tel:0216 4421200 Fax:0216 4426626 GSM:0532 5466184

www.dmrsuren.com-www.sunshieldclay.com-www.yemkat.com

logisticusdergisi.com

Check Also

Başkan Hürriyet, Kemer Camii cemaatiyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tepeköy Mahallesi’ndeki Kemer Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaat ile bir araya gelerek talepleri dinledi

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]