MAPEG, hizmetlerine elektronik ortamdan devam edecek!

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılacak iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Genel Müdürlüğün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Genel Müdürlük, elektronik ortamda sunulan hizmetleri, kullanıcı odaklı ve erişilebilir olması, zaman ve maliyet tasarrufu ile siber güvenliğin, kesintisiz ve kaliteli hizmetin sağlanması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, e-Devlet altyapısına entegrasyonun, kurumlar arası bilgi paylaşımının ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıyla, “Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine” riayet edilmesi, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet prensibinin de dikkate alınarak, temel hak ve özgürlüklere riayet edilmesi, ödeme gerektiren hizmetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilatların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ilkeleri dahilinde yürütecek.

Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler Genel Müdürlükçe internet sayfasında ilan edilecek.

Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden işlem yapacak kişiler, Genel Müdürlükçe ilan edilen standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak işlem yapmakla yükümlü olacak.

Ayrıca, Genel Müdürlük, çağrı merkezi aracılığıyla ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri yürütebilecek.

İşlem yetkilisi tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak beyanların, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılması zorunlu olacak.

Beyanlarda hata veya noksanlık tespit edilmesi halinde Genel Müdürlükçe yapılacak bildirimler ve sonrasında gerçekleştirilecek düzeltme beyanları elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan, müracaat sonuçlarına ilişkin belgeler elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla sunulacak.

Müracaatlar için hazırlanmış elektronik otomasyon yazılım menüleri olmasına rağmen dilekçe, e-dilekçe, resmi yazı, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi), elektronik posta, yardım masası, posta ve benzeri farklı bir yöntem tercih edilerek Genel Müdürlüğe iletilen başvurulara ilişkin işlem yapılamayacak.

Elektronik otomasyon yazılımlarına e-Devlet Kapısı, www.turkiye.gov.tr resmi internet adresi üzerinden erişim sağlanacak.

Genel Müdürlük tarafından yürütülen elektronik otomasyon yazılımlarında, planlı kesintiler hariç aynı gün içinde 6 saatten fazla hizmet verilememesi durumunda, gerçekleştirilemeyen iş ve işlemlerinin tamamlanabilmesi için kesintinin ortadan kalktığı günü takip eden iş günü sonuna kadar süre verilecek. Elektronik otomasyon yazılımlarında yapılacak planlı kesintiler ise Genel Müdürlük tarafından ilan edilecek.

 

 

 

 

KURŞUN OKSİT MÜRDESENK NEDİR?
Kurşun oksit , PbO, mol ağırlığı 223, sırlarda çok kullanılan oksitlerden biridir.
880C’de erimeye başlar.
Başta ucuz olması ve çok iyi eritici özelliğinin olmasından dolayı tercih edilir.
Özellikle ham çömlekçi sırların yapımında kullanılan bir hammadde olup, renksiz parlak
sırlara sarımtırak bir görüntü verir.
Kurşun oksit, çinko oksit ve silis ile birlikte kullanılırsa çözünürlüğü artar.
Sırı yumuşatarak ona esneklik kazandırır, gerilme yeteneğini artırır.
Sır çözeltisinin viskozitesini düşürür.
Alkalilerle karıştırıldığında sırın genleşme katsayısını düşürür.
Kırınım katsayısının yüksekliğinden dolayı çok parlaklık verir.
Bu nedenle artistik ve süs amaçlı formlarda daha çok kullanılır.
DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
0552 3307100-0532 5466184
www.kimyadeposu.com
Kimyadeposu.com
Tarım Kimyasalları,Yem katkıları  Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield
gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara
tozu,parspet hayvan bakım ve yara tozu,badimon yara tozu,çinko metal tozu,demir
tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan
altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür,bit-pire kovucu,nangrafi,nano tozlar,metal
tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren
kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum
oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum
silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum
lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com

Logisticusdergisi.com

Check Also

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 177 lira 13 …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]