KTÜ DUİM 15.Geleneksel Kariyer Günlerinde ilk Hafta

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği Geleneksel Kariyer Günleri 16-27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Tüm Dünyada etkili olan Covid-19 salgını sebebiyle ilk defa bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen Kariyer Günleri, Lucent Denizcilik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Duygu Karasu’nun katılımıyla başladı. Karasu konuşmasında, amaçlarının denizciliğin ülkemizde uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasından, simsar algısının kırılabilmesinden, denizcilere daha iyi fırsatlar sunabilmek ve denizcilerin hakkının korunabilmesi olduğundan bahsetti. Personel donatımını sağladıkları Eastern Pasific Denizcilik ’in günümüzde kimyasal tanker, petrol tankeri, konteyner, ro-ro, kuru yük ve gaz tankerlerinin bulunduğunu belirtti. Daha sonra ASM Maritime ve XT Ship Management ile olan çalışmalarından bahseden Karasu,  filolarında Türk personelin her gemi tipinde ve kademede çok uluslu personelle birlikte çalıştığını aktardı. Sunum sonrası soru cevap ile etkinlik sona erdi.

Kariyer günleriinin ilk gün konuklarından bir diğeri Borealis Denizcilik A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü  Mehmet Emre Yalçın oldu. Çevrimiçi gerçekleşen görüşmede Yalçın, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki denizcilik ve liderlik kültürünün her zaman var olduğunu ve bizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Firmalarının 2016 yılında faaliyete geçtiğini, yerli ve yabancı armatörlere teknik hizmet sunmak üzere kurulmuş ve faaliyetlerine de bu yönde devam eden yerli bir firma olduklarını, Türk personelinin dünyada tanınması için girişimde bulunduklarını, mevcut 12 kimyasal tanker ve 15 konteyner gemileri ile 700’ü aşan aktif çalışan bulundurduklarını aktardı. Borealis Denizcilik A.Ş.’nin katılmış olduğu ilk çevrimiçi kariyer günü olduğunu belirten Yalçın, etkinlik devamında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kariyer Günleri’nin ikinci gününde Düzgit Grup öğrencilerle buluştu. Çevrimiçi gerçekleşen Kariyer Günleri’nde Düzgit Grup adına Kürşad Öztürk ve  Serhat Acar katıldı. Öztürk; Düzgit Denizcilik’ in 2012 yılında Düzgit Grup adı altında kurulduğunu, 5 gemilerinin olduğunu ve bu gemilerden birinin kirada olduğundan bahsetti. Hedeflerinin; mükemmel operasyon, emniyete odaklı, çevreye duyarlı, sıfır tutuklanma ve kalıcı olabilmek olduğuna değinen Öztürk, öğrencilere: ‘nerede çalışırsanız çalışın uzun vadeli olmaya, planlamanızı buna göre yapmaya çalışın. Kişisel yetenekleriniz ve bilgi donanımınız sizin her zaman bu sektörde reklamınız olacaktır.” diyerek tavsiyelerde bulundu. Gemilerindeki personelin motivasyonunu yükseltmek adına yaptıkları terfi sistemine değinen Acar, gemi personelinin performansının arttığını ve böylece gemilerindeki işleyiş kalitesinin yükseldiğine değindi. Konuşmalarının ardından Kürşad Öztürk ve Serhat Acar öğrencilerin yöneltmiş oldukları soruları yanıtladı.

İkinci günün diğer bir konuğu Aurora Danışmanlık Denizcilik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına Murat Sahin,  Burak Oruç ve Bihter Şen oldu. Firmaları için; yeni bir yapılanma, teknik bir işletme, yabancı bir firma tanımlarını kullanan Oruç yabancı armatörde Türk personel ile çalışma imkânını sunduklarını dile getirdi. 2019 yılının Ekim ayında İstanbul şubesi açılan firma için 5 gemilerinin olduğunu anlatan  Şahin, bu gemilerin birinin aframax, üçünün MR tanker ve diğerinin de kimyasal tanker olduğunu söyledi.  Şahin öğrencilere; kendi gelişimleri için bu dönemleri araştırarak, birikim ve bilgilerini artırarak geçirmeleri tavsiyelerinde bulundu. Etkinlik öğrencilerin soruları ile tamamlandı.

Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. ’in katıldığı oturumda İnsan Kaynakları Müdürü Ferit Gökdeniz, yardımcıları  Selen Uygur ve  Ali Bahadır konuk oldu. Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.’ye ait bilgiler veren Gökdeniz, 1944 yılından beri gemi acenteliğinden tüm taşıma modları ile çözüm üreten bir hizmet grubuna dönüşerek bugün dünya pazarları ve ticaret köprüleri kurmaya devam eden, farklı ticari ve kültürel değerleri buluşturmakta olduklarından bahsetti. Türk bayraklı gemilerden oluşan deniz ticaret filosu ile ülke ekonomisine ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamanın onurunu da taşıdıklarını, hızla gelişen uluslararası taşımacılık sektörüne paralel gerçekleştirdiği yatırımlarıyla dünya ölçeğinde liman hizmeti verdiklerini aktardı. Simülatör uygulamasına çok önem verdiklerini söyleyen Gökdeniz, sıfır kaza yaklaşımı ile filolarını yönettiklerini, uygulama eğitimlerinden başarılı olanlara zabit ataması yaptıklarını ekledi. Sunum sonrasında öğrencilerin sorularının cevaplanması ile etkinlik sona erdi.

Kariyer Günlerinin üçüncü gününde V.Ships Gemi İşletmeciliği & Deniz Hizmetleri adına İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Kasap öğrencilerle buluştu. V-Group olarak 1984 yılında faaliyete geçtiklerini ve 30 farklı ülkede faaliyet konularını geliştirdiklerini söyleyen Kasap, Lloyd’s Register’ın yaptığı açıklamaya göre dünyanın en büyük gemi işletmecisi olduklarını ekledi. 30 ülkede 70 adet ofisleri olduğunu ekleyen Ebru Kasap sadece personel yönetimi olarak değil; eğitim, teknik servis ve sigorta ile ilgili hizmet verdiklerini belirtti. İstanbul’da ilk olarak 2003 yılında faaliyete başladıklarını ve Türkiye’de küresel ilk gemi işletmecisi firma olduklarını da ekledi. Güvenli ve emniyetli çalışma alanı yaratmak, adil bir istihdam şartı oluşturmak, gemideki insana yakışır yaşam koşullarının sağlanması ve sağlığın ve refahın korunması politikalarının öncelikleri olduğunu söyleyen Kasap konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

15. Geleneksel Kariyer Günleri üçüncü gününde Armona Denizcilik A.Ş.‘nin katılımıyla devam etti. Konferansa Armona Denizcilik adına İnsan Kaynakları Müdürü Özgür Çetinkaya ve Eğitim Enspektörü  Menduh Aydın katıldı. Çetinkaya, kimyasal tanker ve yağ tankeri olmak üzere toplam 12 adet gemilerinin olduğunu, yeni inşa ve gemi satımı sebepleriyle sayının değişebildiğini aktardı. Bir gemilerinin Portekiz’de kabotaj çalıştığından bu ülke bayrağı taşıdığını diğerlerinin ise Malta bayraklı olduğunu aktardı. Gemi öncesi ve gemi sürecinde verdikleri eğitimlerden bahseden Menduh Aydın tanıtım sonrası soru-cevap ile öğrencilerin şirket hakkında merak ettikleri soruları yanıtladılar.

Türk ve Dünyanın önde gelen denizcilik firmalarının konuk olduğu Kariyer Günlerimizin önemli bir diğer misafiri Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. adına İnsan Kaynakları Müdürü Barış Bolat oldu. Şirketleri hakkında bilgiler veren  Bolat, 1974 yılında kurulduklarını, çoğunluğunun Türk personel olduğu bir personel yapısına sahip olduklarını, tanker işletmeciliğini TÜPRAŞ’ın ihtiyaçları doğrultusunda yaptıklarını, kendi bünyelerinde kiralama ya da ihtiyaç halinde başka firmalardan gemi kiralayacak yapıya sahip acente, terminal, römorkör ve palamar hizmetleri bulunduğunu aktardı. Şirket felsefelerinin, modern gemiler ve bu gemilerin emniyetli operasyonlar yapılarak işletilmelerini içerdiğini ve 2019’da Türkiye’nin en iyi iş yeri ödülünü almaya hak kazandıklarını ekledi. Genel olarak hedeflerinin ise; TÜPRAŞ’ın ham petrol ürün taşımasını güvence altına almak, operasyonlarda bunu yaparken maksimum güvenlik ve emniyet tedbirlerini sağlamak olduğunu aktardı. Sunum sonrası soru ve cevap bölümü ile etkinlik sona erdi.

Kariyer Günlerimizin bir diğer konuğu İnce Denizcilik ve Ticaret A.Ş. adına İnsan Kaynakları Müdürü  Ersan Devrim oldu. İnce Denizcilik hakkında bilgiler veren Devrim yılların getirdiği tecrübe ile kuru yük taşımacılığı alanında profesyonelleşmiş, 3 Türk, 12 yabancı bayrak olmak üzere toplam 15 gemilerinin olduğunu, %90 oranında Türk personel ile çalıştıklarını aktardı. Şirketlerinin kuru yük taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış olup her tonajda ve her türlü kuru yük gemisinin kiralanmasını ve işletilmesini kendi bünyesindeki departmanlarla yapmakta olduklarını, tüm operasyonlar için İstanbul ve Singapur olmak üzere iki ofisleri bulunduğunu bildirdi. Devrim, öğrencilere yabancı dilin öneminden bahsederek, meslek hayatlarını her dönemi için birçok kapıyı açacak anahtar olduğunu ve bu sıralardan geçerken bunu sorun olmaktan çıkarmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Daha sonrasında öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlanması ile çevrimiçi etkinlik sona erdi.

15. Geleneksel Kariyer Günleri’mizin ilk haftasının son olarak CoShip Personel Yönetim firması konuk oldu. Üniversitemiz 2012 mezunlarından, İnsan Kaynakları Müdürü Cumhur Kaan Koparal 6.000 ton ile 20.000 ton arasında değişen 5 tanker gemileri ve 3 ikmal gemileri olduğunu, tankerlerin 4 tanesinin Malta bayraklı, 1 tanesinin de Türk bayraklı olduğunu aktardı.Koparal; Atlantik Denizcilik’in personel donatımını üstlendiklerini ayrıca personel donatımının yanında eğitim bölümlerinin de olduğu bilgisini verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayıp tavsiyelerde bulunan Kaan Koparal özellikle denizcilik örf ve adetlerinin önemine vurgu yaptı.

Check Also

ERÜ’den Malezya’daki 3 üniversite ile iş birliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Malezya’daki 3 üniversiteden oluşan Araştırma Konsorsiyumu ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında ERÜ ve konsorsiyum üyesi üniversiteler ile araştırma ortaklığı yapılacak.

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]