Kimya Sektörünün Kasım Ayı İhracatı 1,6 Milyar Dolar Oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise 16,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Kimya sektörü, bu yıl on bir aylık dönemde pandemiye rağmen en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

Kimya sektörünün Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl Kasım ayı kimya sektörü ihracatımız yüzde 9,6 azalışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşerek otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı. 208 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile Kasım ayında da en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında birinci olduk. Kasım ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, Irak ve Almanya oldu. Bu yıl on bir aylık sektör ihracatımız ise 16,5 milyar dolara ulaştı. 27 sektöre hammadde ve yarı mamul veren stratejik bir sektör olarak pandemiden en az şekilde etkilenmek için üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelen AB ülkeleri başta olmak üzere global pazardaki daralmadan dolayı mineral yakıtlardaki ihracatımızın azalması ve pandemi kaynaklı alınan tedbirlerin sektör ihracatımıza etkisini de görüyoruz. Nitekim pazar çeşitliliğimiz ve tüm sektörlere dokunuyor olmamız, diğer sektörlere göre performansımızın daha iyi olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen on bir aylık dönemde Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumumuzu korumayı başardık” dedi.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Kasım ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Romanya, İsrail, Yunanistan ve İspanya oldu. Kasım ayında ilk 10 ülke arasında 6 ülkede artış olurken, 4 ülkede gerileme görülüyor. İngiltere, Almanya ve Romanya artışı dikkat çekiyor.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 107 milyon 121 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

Ocak-Kasım döneminde ilk 10 içinde 6 ülkeye kimya ihracatı arttı

2020 yılı Ocak-Kasım olarak on bir aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, Romanya, İsrail ve Belçika olarak ilk onda yer aldı. Aynı dönemde bu ilk 10 ülke arasında Irak, Hollanda, İtalya ve İspanya dışında 6 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış oldu.

Bu yıl ilk on bir aylık dönemde, ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 17,89 ile İngiltere’ye olurken ilk 20 ülke arasında en fazla ihracat artışı ise yüzde 25,80 ile Azerbaycan-Nahçıvan’a oldu.

Kasım ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Kasım ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 581 milyon 307 bin 884 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 239 milyon 738 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 143 milyon 890 bin 416 dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Kasım ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 74,30 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 55,33 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.

Covid-19 ürünlerinde en çok tanı kitleri ihracatı gerçekleştirildi

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ihracatı Kasım ayında geçen sene Kasım ayına göre yüzde 68,73 artış göstererek 35,9 milyon dolara ulaştı.

Bu yıl Kasım ayında ihracatı yapılan Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 317,97 artışla 15 milyon 320 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, dezenfektan ihracatı yüzde 15,34 artışla 11 milyon 989 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 13,86 azalışla 4 milyon 305 bin dolar ile üçüncü, kolonya ihracatı yüzde 195,12 artışla 2 milyon 888 bin dolar ile dördüncü ve ilaç ihracatı yüzde 14,91 artışla 1 milyon 484 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan ülkeler Azerbaycan-Nahçivan, Avusturya ve Almanya olurken, dezenfektan ihracatında İngiltere, Endonezya ve ABD, sabun ihracatında Libya, Irak ve Bangladeş, kolonya ihracatında Almanya, Irak ve Hollanda, ilaç ihracatında ise İtalya, Fas ve Kanada ilk üçte yer aldı.

Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 62,26 artarak 294 milyon 579 bin dolara ulaştı. On bir aylık dönemde 104,5 milyon dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışı yüzde 218,32 ile kolonyada oldu.

2020 aylık bazda kimya ihracatı

AY 2019 DEĞER ($) 2020 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 1.540.769.133,16 1.683.228.353,39 % 9,25
Şubat 1.647.497.384,81 1.493.632.219,47 % – 9,34
Mart 1.845.022.354,08 1.492.006.732,92 % – 19,13
Nisan 1.774.308.474,20 1.270.931.831,53 % – 28,37
Mayıs 1.936.716.985,11 1.178.061.085,79 % – 39,17
Haziran 1.297.575.601,09 1.428.522.785,03 % 10,09
Temmuz 1.737.956.342,99 1.583.068.051,37 % – 8,91
Ağustos 1.631.567.009,79 1.376.421.531,44 % – 15,64
Eylül 1.657.437.810,78 1.635.438.538,09 % – 1,33
Ekim 1.939.715.254,77 1.728.740.523,79 % – 10,88
Kasım 1.816.909.871,17 1.641.996.679,58 % – 9,63
TOPLAM 18.825.476.222 16.512.048.332 % – 12,29

2020 yılı Kasım ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke KASIM 2019 DEĞER ($) KASIM 2020 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 HOLLANDA 109.116.440 107.121.243 % -1,83
2 IRAK 96.766.502 96.807.069 % 0,04
3 ALMANYA 72.168.106 84.669.864 % 17,32
4 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 41.052.462 80.872.980 % 97
5 İNGİLTERE 48.437.956 68.570.925 % 41,56
6 İTALYA 64.635.332 58.336.838 % -9,74
7 ROMANYA 38.827.227 44.944.293 % 15,75
8 İSRAİL 41.822.954 44.506.201 % 6,42
9 YUNANİSTAN 57.092.398 41.393.539 % -27,5
10 İSPANYA 109.028.232 40.157.873 % -63,17

2020 yılı Kasım ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

2019 -2020
KASIM 2019 KASIM 2020 %FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 511.877.147 581.307.884 % 13,56
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 536.671.751 239.738.964 % -55,33
ANORGANİK KİMYASALLAR 176.549.454 143.890.416 % -18,50
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN 112.831.290 127.727.819 % 13,20
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 108.775.885 113.520.230 % 4,36
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 106.139.477 107.213.031 % 1,01
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 75.908.577 87.364.355 % 15,09
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 52.662.718 77.600.084 % 47,35
ORGANİK KİMYASALLAR 34.306.674 59.797.784 % 74,30
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 48.325.986 45.718.208 % -5,40
GÜBRELER 30.442.974 32.764.257 % 7,63
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 20.567.203 22.599.447 % 9,88
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 772.773 1.372.368 % 77,59
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.007.238 1.327.829 % 31,83
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 56.642 43.391 % -23,39
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 14.082 10.612 % -24,65
TOPLAM 1.816.909.871 1.641.996.680 % -9,63

2020 yılı Kasım ayı kimya sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı

2019 -2020
KASIM 2019 KASIM 2020 %FARK
ÜRÜN DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
TANI KİTLERİ 3.665.357,48 15.320.139,42 % 317,97
DEZENFEKTAN 10.394.945,46 11.989.758,03 % 15,34
SABUN 4.998.411,09 4.305.409,35 % -13,86
KOLONYA 978.901,98 2.888.892,48 % 195,12
İLAÇ 1.291.530,49 1.484.093,51 % 14,91
TOPLAM 21.329.146,50 35.988.292,79 % 68,73

2020 yılı Kasım ayı dezenfektan ihracatı

Sıra Ülke Kasım 2019 Kasım 2020 2019-2020 DEĞİŞİM
DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER (%)
1 BİRLEŞİK KRALLIK 1.053.693,86 1.041.249,63 -1,18
2 ENDONEZYA 1.009.603,58
3 BİRLEŞİK DEVLETLER 147.528,63 983.034,93 566,34
4 ÇEKYA 1.622.001,34 774.450,86 -52,25
5 ROMANYA 341.740,77 511.207,53 49,59
6 MISIR 32.995,39 461.555,59 1.298,85
7 IRAK 292.559,08 458.507,57 56,72
8 BEYAZ RUSYA 233.242,19 439.341,48 88,36
9 TÜRKMENİSTAN 68.236,60 340.375,60 398,82
10 ALMANYA 503.348,44 338.880,48 -32,67
Covid-19 Ürünleri Dezenfektan Toplam: 10.394.945,46 11.989.758,03 15,34

Check Also

Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanılması

Sepiyolit, filosilikatlar grubuna dahil bir kil mineralidir. Kimyasal olarak sulu magnezyum silikattır. Sepiyolitin en önemli …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]