UniCredit Araştırma Bölüm Başkanı Valli: İhracat ve büyüme yavaşlayacak, enflasyonist baskı artacak

Elif KARACA

İtalyan bankacılık grubu UniCredit’in Global Araştırma Bölüm Başkanı Marco Valli Türkiye’de yılın ikinci yarısında ihracat ve büyümenin yavaşlayacağını, artan dış finansman ihtiyaçlarının TL üzerinde baskı oluşturup, enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskleri artıracağını söyledi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Valli, ihracattaki yavaşlamanın cari açıkta artışa neden olacağını, bunun yanı sıra euro/dolar kurundaki düşüşün de dış ticaret dengesinde bozulmayı artırarak cari açığın artmasında etkili olduğunu ifade etti. Valli Avrupa’daki resesyon beklentisiyle ilgili olarak da, Avrupa’daki yavaşlamanın AB pazarına daha fazla bağımlı olmaları nedeniyle özellikle otomotiv ve tekstil sektörleri üzerinde daha büyük etkilerinin olabileceğini belirtti.

Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamanın, AB ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracatın %40’ından fazlasını oluşturması nedeniyle dış talep kanalıyla Türkiye’nin büyümesi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirten Valli, Türkiye’nin mal ihracatının yıllık büyüme hızının ikinci çeyrekten bu yana zaten yavaşlamış durumda olduğunu da hatırlatıyor. Türkiye’nin ucuz enerjiye erişiminin ihracatına bir miktar destek verebileceğini ve 2022 büyümesine özel tüketimin ardından ikinci en büyük katkıyı ihracatın yapacağını belirten Valli, ancak bunun çoğunlukla bu yılın ilk yarısındaki güçlü performansın bir yansıması olduğu görüşünde.

-Enflasyonun ABD ve Avrupa’da zirveyi gördüğünü ve artık önümüzdeki dönemde kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyor musunuz, ya da hala yukarı yönlü riskler var mı? Sizce Fed ve ECB müdahale etmek için çok mu geç kaldı?

Enflasyon ABD’de muhtemelen zirveyi gördü, ancak kısa süre içinde yüzde 10’a doğru gitmesi beklenen euro bölgesi için henüz aynı şeyi söyleyemeyiz. Ancak, ABD’de çekirdek enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyrettiğini gösteren Ağustos TÜFE verisi bize “zirvenin” aslında en önemli şey olmadığını söylüyor. Burada aşağı yönlü trendin hızı çok daha önemli olacak. Fed çok geç müdahale etmeye başladı ve şimdi aşırı talep ve aşırı ısınan işgücü piyasası ile uğraşmak zorunda. Bu nedenle, talep yavaşlayana ve fiyatlar düşünceye kadar faizlerin daha da yukarıya çekilmesi gerekiyor. Ancak bu da aşırı sıkılaştırma ve bir sert iniş riskini artırıyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) işi ise çok daha zor çünkü enflasyon ağırlıklı olarak arz odaklı ve hanehalkı reel gelirlerini ve şirket karlarını eriterek ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Euro bölgesinin yapısal eksiklikleri, para politikasının aktarım mekanizmasında parçalanma ve bozulma riskleri yaratarak sıkıntıların aşılmasını zorlaştırıyor. Genel olarak, ECB’nin çok geç harekete geçtiğini düşünmüyorum.

-Artan enerji maliyetleri ve Rusya kaynaklı arz kesintileri dikkate alındığında ECB’nin Avrupa’da resesyona yol açmadan enflasyonu düşürebileceğine inanıyor musunuz?

Bu konuda şüpheliyim. Her şeyden önce, ECB eylemlerinden bağımsız olarak muhtemelen bir resesyon yaşanacak. Yüksek emtia fiyatlarının oluşturduğu baskı ekonominin büyümeye devam etmesinin önünde çok güçlü bir engel. İkincisi, ECB enflasyon beklentilerini sabitlemek için kendisini oranla sınırlamıyor. ECB eylül toplantısında ilk kez, ikinci tur etki riskini azaltmak için ekonomik aktiviteyi “azaltmak” istediğini açıkça ifade etti. Bunu endişe verici buluyoruz, çünkü ECB’nin iç talep pandemi öncesi seviyelerin altında olduğu halde fiyat baskısının büyük ölçüde dış faktörleri yansıttığı gerçeğine rağmen enflasyonu hızla aşağı çekmek istediği anlamına geliyor. Bu şartlar altında, daha yüksek faiz, ekonomik aktivitede ivme kaybını hızlandıracak ve enerji şokunun etkilerini çok fazla yeni kaynak kullanmadan azaltmanın yollarını bulmaya çalışan hükümetlerin işini zorlaştıracak. Para politikasının etkilerinin gecikmeli olarak görüldüğünü unutmamak gerekiyor.

-Avrupa ekonomilerinde bir yavaşlamanın Türkiye için ne gibi etkileri ne olur? En çok hangi sektörler etkilenir?

Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama, AB ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracatın %40’ından fazlasını oluşturması nedeniyle dış talep kanalıyla Türkiye’nin büyümesi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır. AB pazarına daha fazla bağımlı oldukları göz önüne alındığında resesyonun otomotiv, tekstil ve giyim sektörleri üzerindeki etkisi daha büyük olabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin ucuz enerjiye erişimi, Avrupa’ya yaptığı enerji yoğun ihracatına bir miktar destek verebilir. İhracatın bu yıl %5’i aşabilecek büyümeye yaklaşık 2 puan katkıda bulunmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, 2022 büyümesine özel tüketimin ardından ikinci en büyük katkıyı ihracat yapacaktır. Ancak bu, çoğunlukla bu yılın ilk yarısındaki güçlü performansın bir yansımasıdır.

-İhracat ve büyüme tarafında yılın ikinci yarısı için nasıl bir performans bekliyorsunuz?

Yılın ikinci yarısında hem büyüme hem de ihracatın ivme kaybetmesini bekliyoruz. Zaten Türkiye’nin mal ihracatının yıllık büyüme hızı ikinci çeyrekten bu yana yavaşlamış durumda. Bununla ilgili olarak, euro faturalı işlemlerin Türkiye’nin ihracatındaki payı ithalatından daha büyük olduğundan, euro/dolar kurundaki düşüş de dış ticaret dengesinde bozulmayı artırarak cari açığın artmasında etkili olmaktadır. Büyüme hızını kaybettiği için talep koşulları daha az enflasyonist olacak, ancak ihracattaki yavaşlama cari açığın artmasına neden olacaktır. Artan dış finansman ihtiyaçları ise TL üzerinde baskı oluşturup, enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskleri artırabilir.

DEKTROZ MONOHİDRAT

Dekstroz monohidrat, bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glikozudur. Nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Saf haliyle 100’lük bir dekstroz eşdeğerine sahiptir , bu da %100 saf dekstrozun başka maddelerle bir karışımın olmadığını gösterir.

Anhidrus ve monohidrat olmak üzere iki türü olan dekstrozun monohidrat türü; nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Dekstroz anhidrusun elde edilmesi ise,  60 oC'nin üzerinde ürünün yeniden kristalize edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Yüksek glisemik endeksi nedeniyle sindirilmesi kolay , tüketmek için güvenli ve uzun raf ömürlüdür. Fermente olabilen bir karbonhidrat kaynağı olan dekstroz ekonomik bir şeker kaynağıdır.

Fırıncılık ürünlerinde maya besin yeri bileşeni olarak görev yapan dekstrozun olmaması durumunda mayalar, hamurun kalitesine doğrudan etkileyecek şekilde nişasta ve gluteni kendilerine besleyici bileşen olarak kabul etmekte, bu durumda mayalama sürecinde önemli gecikmelere yol açmaktadır. Eğer maya besini olarak şeker kullanılırsa, maya tüketmeden önce bunu dekstroza dönüştürmek ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, daha fazla miktarda maya kullanımına da yol açmakta, sonuçta fırınlama öncesi uzun süreli bekletmeden kaynaklanan ekmek somununun solgun ve tazelik kaybı yaşamasına da neden olmaktadır.

Fermente olabilecek bir karbonhidrat olan dekstroz, karbondioksit için de en ekonomik kaynağı oluşturmaktadır. 

Hazır gıda ürünleri, süt ürünleri, karbone edilmiş içecekler, reçel ve jölede de yaygın şekilde kullanım alanı bulan dekstrozun sukroza göre en büyük avantajı, ılımlı bir tatlılığa sahip olması ve gıdaya özgü aromayı yok etmemesi ve sukroz kadar güçlü koruyucu etki göstermesi sayılabilmektedir. 

Karbonhidratlar içerisinde tek şekerli (monosakkarit) olan dekstroz, yüksek enerji kapasitesi sebebiyle, enerji içeceklerinde ve serumda yüksek oranda kullanılır. Dekstroz, oldukça hızlı emilme ve kana karışma özelliğine sahiptir.

Doktorlar, dekstroz monohidratı küçük çocukların beslenmesi, diyabetik hastalarında insülin şoklarına karşı, obezitenin tedavisinde, daha fazla fiziksel faaliyet gösterilen durumlarda kan şekeri düzeyinin ayarlanmasında kullanılmaktadır.

Bu özelliklerden dolayı dekstroz monohidrat, uygun vitamin ve minerallerle formüle edilerek fiziksel stres gibi durumlarda kullanılan preparatların bileşiminde yer almaktadır. 

Humektant olması, higroskopitesi ve sıkıştırılabilirlik gibi fonksiyonel özelliklere sahip olan dekstrozun anhidrat türü ise, düşük nem düzeylerinin sürdürülmesi gereken ürünlerde serbest suyu kontrol etmektedir.

Dekstroz, dehidrasyon tedavisinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilip kaybolur ve serbest kalan su, hücre dışı ve hücre içi sıvı kompartmanındaki eksikliği tamamlar. Birincil su eksikliğinde, eksikliğin derecesine göre 3 litre veya daha fazla vermek gerekebilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com-www.nanotozlar.com-www.claypacks.com,www.potasyumsilikat.net

www.netyerim.net,www.dmrsuren.com,www.magnezyumoksit.com,www.nanomikron.com

Check Also

Adıyaman’da silahlı saldırıya karışan 3 kişi tutuklandı

ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkezde bir bankanın güvenlik görevlisi A.D.’ye husumetli oldukları iddia edilen şahıslar ...

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]