“TÜRKİYE AR-GE 250 ARAŞTIRMASI” SEKİZİNCİ YILINDA

Ar-Ge’nin Türkiye’de bir kültür meselesi haline gelmesi için son yıllarda ciddi hamleler yapılırken, adım adım bu yolculuğun resmini çizen Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime,  “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” için geri sayıma başladı. Sekizinci yılında da firmaların Ar-Ge alanında ortaya koyduğu performansı mercek altına alacak olan araştırma, pandemi ile geçen bir yılda Ar-Ge’nin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gören firmaların bu ekosistemi derinleştirmek adına ne gibi çalışmalar yaptığını Ar-Ge verileri eşliğinde paylaşacak.   

 

Son 30 yılda gerek akademik gerek popüler çalışmalarda en çok vurgu yapılan terimlerin başında gelen Ar-Ge’nin, pandemi süreci ile birlikte ne denli önemli olduğu tüm kesimler tarafından bir kez daha anlaşıldı. Bu sürece kadar Ar-Ge’yi bir yatırım değil de harcama kalemi olarak değerlendiren çoğu firma, içine düştükleri bu yanılgıdan ciddi anlamda uzaklaşmış oldu. Bu sürecin çok daha öncesinde zihinlerdeki bu algının bozulması, Ar-Ge’nin bir kültür meselesi olarak ele alınması, her şeyden de öte Türkiye’de Ar-Ge hafızası yaratmak adına hummalı çalışmalar içinde olan Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl sekizincisini gerçekleştireceği “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” ile Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki resmini çizmeye devam ediyor olacak.

 

Amaç, Ar-Ge hafızası yaratmak

Türkiye’de Ar-Ge hafızasını yaratmak vizyonu ile yola çıkan “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” sekizinci yılı için start alıyor. Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl da en kapsamlı Ar-Ge tablosunu çıkararak 2020 verileri ile Türkiye’nin Ar-Ge performansını gözler önüne sermeye hazırlanıyor. 2013 yılından bu yana Türkiye’de inovasyon ve Ar-Ge’nin nabzını tutan tek kaynak olarak yoluna devam eden Ar-Ge 250 Araştırması, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayıp Ar-Ge’deki trendleri ortaya koyarak, Türkiye’nin katma değer yolculuğunun hangi noktada olduğunu gözler önüne serecek.

 

COVID 19’a karşı Ar-Ge

Tüm dünyada etkisi kısa sürede hissedilen COVID-19 salgını ile mücadele esnasında yapılması gereken yenilikçi çalışmaların önemi gün yüzüne bir kez daha çıkarken bu noktada da teknoloji firmalarının yapmış olduğu çalışmalar önem kazandı. Bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü teknoparklar ve bölgede faaliyet gösteren firmaların bu dönemdeki bilimsel araştırmaları, ülke ekonomisi, inovasyon stratejileri ve büyüme noktasında bir kez daha gündeme geldi. Pandemi süreci ile birlikte zorlu bir dönemece giren firmalar, çetrefilli şartlar karşısında Ar-Ge yatırımlarından geri durmamaya çalışırken, pandemi ile mücadelede Ar-Ge’nin önemini bir kez daha anlamış oldu. Başta aşı olmak üzere sağlık ekipmanlarında ciddi Ar-Ge çalışmalarının yapılmaya başlandığı Türkiye’de son yıllarda derinleşmeye başlayan Ar-Ge’nin önemi “bitmeyen felaket” olarak yorumlanan COVID 19’la daha da net bir şekilde görülmüş olundu.

 

Araştırma, firmaları Ar-Ge çalışmalarında motive ediyor 

Pandemi ile geçen 2020 verileri ışığında Türkiye’nin Ar-Ge karnesini düzenlemek için bu yıl da çalışmalara start veren Turkishtime, bulunduğumuz coğrafyada Ar-Ge kültürünün oluşması için firmaları motive etmeyi sürdürüyor. Araştırma ile Ar-Ge kültürünün hızla gelişerek tabana yayılacağına duyulan inançla birlikte bu anlayışın, büyüme ve ihracat gücüne de ivme kazandırması bekleniyor.

Geleceği tasarlamak, yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak, rekabetçilik avantajı sağlamak, küresel alanda söz sahibi olmak, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek, sürdürülebilir ekonomiye ulaşmak vizyonu ile yola çıkılan araştırmada her şeyden de önemlisi Türkiye’nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi amaçlanıyor.

 

Ar-Ge’ye dair her şey bu araştırmada

Araştırma; Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’yla Ar-Ge datası paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen yanıtlar/datalar ile hazırlanıyor. Anket formunun online ortamda doldurulduğu araştırmada, bu yolla cevap alınamayan firmalar araştırma konusunda deneyimli çağrı merkezi tarafından aranarak, anketlerin doldurulması sağlanıyor.

Firmaların 2020 yılındaki Ar-Ge harcamaları, 2020 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2021 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2020 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2020 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturacak.

 

Araştırma sonuçları 45 bin dataya ulaşacak

Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasının 2020 yılı değerlendirmesi ve sonuçları, “2020 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını” olarak yayımlanırken, 5 bin VIP adrese (Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 1000 firma YKB, GM, Ar-Ge Müdürleri, TOBB, TÜSİAD, DEİK Yönetim Kurulları, İhracatçı Birlikleri yönetimleri, teknoparkların yönetimleri, üniversite rektörlükleri dahil olmak üzere) özel olarak ulaştırılacak. Araştırma sonuçları aynı zamanda basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan 45 bin tekil dataya ise dijital newsletter yoluyla iletilecek.

 

Ar-Ge 250 araştırması bu yıl nelere yer verecek?

 • En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma
 • En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma
 • Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100 firma
 • Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 firma
 • Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel sayısına göre ilk 100 firma
 • Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 firma
 • Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50 firma
 • Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50 firma
 • Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50 firma
 • Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri
 • Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri
 • Ar-Ge’de üniversite-sanayi iş birlikleri
 • Ar-Ge destekleri
 • Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri

Check Also

Kira beyannamesinde son gün 5 Nisan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira beyannameleriyle ilgili sosyal medya hesabından hatırlatmada bulundu. Şimşek, Gelir …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]