Resmi Gazete bugünün kararları I 23 ARALIK 2022 CUMA

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 23 Aralık 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 23 Aralık 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1350 Diyarbakır Milletvekili Semra GÜZEL’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6588, 6589, 6590, 6591, 6592)

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Jandarma Genel Komutanlığına Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

–– Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 7 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Check Also

Doğal gaz ithalatı ocak ayında yüzde 7,8 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın 4 …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]