İskenderun ilçesinin ‘Riskli Alan’ kararının kaldırılması hakkında bilgi notu paylaşıldı

Türkiye 6 Şubat’ta tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen deprem büyük hasarlara sebep oldu.

Depremler 39 bini geçen ölü sayısıyla asrın felaketi olarak tarihe geçti.

Yaşanan deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yalan haber üretiliyor

Devlet tüm imkanlarıyla çalışmaları sürdürürken bazı provokatif kişiler ise bu süreçte yayınladıkları algı çalışmalarıyla yalan haber üretmekte.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan bir habere göre depremden bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla İskenderun’a bağlı 6 mahalle risk kapsamından çıkarıldığı yer aldı.

Kara propaganda başlatıldı

Kısa süre içerisinde sosyal medyada dolaşıma oturan bu haber sonrası kirli bir propaganda çalışması başlatıldı.

Bakanlık gerçeği açıkladı

İşin aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı açıklamada İskenderun ilçesinde bazı mahallelerin 2013 yılında riskli alan ilan edildiği paylaşıldı.

Daha sonrasında 2014 yılında Danıştay 14. Dairesi’ne açılan dava neticesinde imar planlarının durulduğu açıklandı.

Yapılan analizler sonucunda mevcut yapıların yaklaşık %70’inin risksiz olduğu ve yapı bazlı dönüşümün ekonomik açıdan daha uygun olacağı rapor edildiğinden söz konusu alanın “Riskli Alan” ilan edilmesi kararının 07.04.2022 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı.

İskenderun ilçesinin “Riskli Alan” kararından kaldırılması hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2013 yılında “Riskli Alan” ilan edildi

Hatay İli, İskenderun İlçesi sınırları içerisinde kalan Meydan-Cumhuriyet Mahallesi’nde 17,60 hektar (176 bin m²), Numune-Pınarbaşı-Esentepe Mahallesi’nde 26,80 hektar (268 bin m²), Modernevler Mahallesi’nde 34,20 hektar (342 bin m²) olmak üzere toplam 78,60 hektar (786 bin m²) büyüklüğe sahip 3 ayrı alan, 16/09/2013 tarih ve 2013/5382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Bu alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar planları 02/06/2015 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Danıştay 14. Dairesi’ne dava açıldı

İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Yenileme İmar ve Kamulaştırma Derneği ve dava arkadaşları tarafından onaylı İmar Planı Değişiklikleri ile Riskli Alanlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına açılan dava sonucunda Danıştay 14. Daire’nin kararı ile “riskli alana ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın ve bu Karar uyarınca Bakanlığımızca onaylanmış olan imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı’nın Mahkemece iptal edilmesi üzerine, alanlardaki toplam yapı sayısının en az %65’inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle üzerindeki yapılaşmanın can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle 02/10/2017 tarih ve 2017/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir.

Raporlar doğrultusunda risklilik kararının iptal edilmesi talep edildi

İskenderun Belediye Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarih ve E.28152 sayılı yazısı ile söz konusu riskli alanlar ile ilgili kentsel dönüşüm sürecinin hukuki nedenler ve itiraz nedeni ile gerçekleştirilememesi ve Mahalle Muhtarlarının dilekçeleri ile bu alanların riskli alan statüsünün kaldırılmasının talep edilmesi üzerine, alanın risklilik durumunun değerlendirilmesi için 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak hızlı tarama yöntemi ile hazırlatılan Hacettepe Üniversitesi (Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN, Dr. Kıvanç OKALP ve Dr. Muhammed HATEM) onaylı teknik rapor doğrultusunda, alanı temsil eden örneklemler ile kamu yararı da göz önünde bulundurulduğunda alan bazlı dönüşümün yerine gerektiğinde yapı bazlı dönüşümün teknik ve ekonomik açılardan daha uygulanabilir bir seçenek olacağı değerlendirildiğinden, Hacettepe Üniversitesi onaylı Teknik Rapor’a istinaden söz konusu alanlara yönelik 02.10.2017 tarih ve 2017/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan risklilik kararının iptal edilmesi talep edilmiştir.

Alan bazlı dönüşüm yerine parsel bazında dönüşümün önünün açılması istendi

Söz konusu alanlarda İskenderun Belediye Başkanlığınca hak sahipleri ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde, hak sahipleri ile uzlaşma sağlanamaması, Mahalle Muhtarları tarafından riskli alan kararının iptali konusunda dilekçe ile İskenderun Belediye Başkanlığı’na başvuruda bulunulması, “Riskli Alan” kararına ve alanlarda yapılan imar planına açılan dava nedeniyle kentsel dönüşüm sürecinin sekteye uğraması vb. nedenlerle alan bazlı dönüşümün gerçekleştirilememesi, mevcut yapısını yenilemek isteyen vatandaşlar için parsel bazında dönüşüm yapabilmesi gerekçeleri ile “Riskli Alan” kararının iptal edilerek, alan bazlı dönüşüm yerine parsel bazında dönüşümün önünün açılması istenmiştir.

Yapı bazlı dönüşümün teknik ve ekonomik açılardan daha uygun olacağı rapor edildi

Teknik Rapor ile “6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan analizlerde alandaki mevcut yapıların yaklaşık %70’inin risksiz olduğu, alanı temsil eden örneklemeler ve kamu yararı da göz önünde bulundurulduğunda bahse konu alanda alan bazlı dönüşüm yerine gerektiğinde yapı bazlı dönüşümün teknik ve ekonomik açılardan daha uygun olacağı” rapor altına alınmıştır.

06.04.2022 tarihinde yürürlükten kaldırıldı

Teknik Rapor doğrultusunda, söz konusu alanın “Riskli Alan” ilan edilmesi hakkındaki 16.09.2013 tarih ve 5382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 07.04.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.04.2022 tarih ve 5401 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Check Also

Doğal gaz ithalatı ocak ayında yüzde 7,8 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın 4 …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]