DİR kapsamında getirilen ürünlerin katma değeri artırılacak

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu Karar ve Tebliğ ile firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında getirdikleri eşyanın yarı mamul olarak ihraç edilmesinden ziyade, yurt içinde işlem görme sürecinin artırılarak katma değerli “mamul eşya” olarak ihraç edilmesi hedefleniyor. Böylece ülke ekonomisine ve istihdama sağlanan katkının artırılması, devralan belge sahibi firmanın ithalattan ziyade yurt içinden mal tedarik etmesinin teşviki planlanıyor.

Bu amaçla da “Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri” mekanizması geliştirildi. Bu yeni uygulamayla dahilde işleme rejiminden faydalanan ve Bakanlıkça belirlenecek kriterleri sağlayan firmaların üretimlerini ithal girdiler yerine yurt içinden temin ettikleri mallarla gerçekleştirmeleri, bu sayede ülkede elde edilen katma değerin artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması hedeflendi.

Ayrıca değişikliklerle döviz kullanım oranı ve özel şart ihlali yapan belge veya izin sahibi firmalara bu ihlaller veya ardı sıra ihlaller sebebiyle uygulanacak müeyyideler yeniden düzenlendi. Özellikle iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan önceden ihracat veya önceden ithalat özel şartlarının ihlali durumunda ihlali gerçekleştiren firmaya yönelik müeyyide konusunda düzenleme yapıldı.

Check Also

Başkan Hürriyet, Kemer Camii cemaatiyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tepeköy Mahallesi’ndeki Kemer Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaat ile bir araya gelerek talepleri dinledi

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]