Uncategorized

KURŞUN VE OKSİTLENMİŞ TÜREVLERİ

Kurşun,Pb sembolüne sahip atom numarası 82 olan ve doğada 4 kararlı izotopu olan bir elementtir.Erime sıcaklığı 327,5 C dir.Piyasa değeri oldukça yüksektir ve genel olarak oksitlenmiş bileşiklerinin kullanım alanı çok fazladır. Kurşunun oksijenle gerçekleşen reaksiyonlarından oluşan bazı bileşikler şunlardır. -Kurşun Monoksit(PbO) -Kurşun Dioksit(PbO2) -Kurşun Peroksit(Pb3O4) Ancak kurşunun bileşik oluştururken değişken değerlikli olması sebebiyle bileşik formülü aynı olmasına rağmen kristal yapısındaki …

Devamı

HALLOYSİT NEDİR?

Halloysit, Al, Si, H ve O atomlarından oluşan, çift katmanlı ve nanotübüler yapıya sahip bir kil mineralidir. Bu ürün, Türkiye’nin kaynaklarından üretilen fonksiyonel bir dolgu ve / veya genişletici; doğal olarak oluşan nanotüplerden oluşmaktadır. Porselenden polimere geniş bir uygulama yelpazesinde ürünlere performans ve değer katar. Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit …

Devamı

HAYVAN YEMİNDE MAGNEZYUM OKSİT KULLANIMI

Vücuttaki enzim sistemlerinin yapısını (kofaktör kısmını) oluşturan en önemli maddesidir, enzimlerin aktivasyonunda önemli rol oynar, kemik yapısı teşekkülü ve kas kontraksiyonlarında temel görevleri vardır. DNA nın iskeletini oluşturur*.  Çayır tetanisi, Mg noksanlığında, ilkbaharda meralarda beslenen sığırlarda ortaya çıkar. Rasyona Mg ilavesiyle önlenir*. Magnezyumun hayvanlar üzerinde rahatlatıcı ( Relaxing ) etkisi vardır. Magnezyum eksikliği, aşırı duyarlılık,     sinirlilik, yerinde durmama, kas seyirmeleri, …

Devamı

Potasyum Silikatın Endstüride Kullanımı

Potasyum silikat çoğunlukla tarım işlemlerinin yapıldığı alanlarda kullanılan bir kimyasaldır. Tarım sektöründe bakterilere katkı sağlamasından dolayı kök gelişimi yüzde 80 oranında fark gösterir. Ayrıca potasyum silikat bitki üzerine doğrudan uygulandığında bitkiye kötü dış faktörlerden koruma sağlamış olur. Bu bakımdan potasyum silikatın tarımda yaygın olarak kullanılan bir kimyasal olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca boya sektöründe kullanıldığında uzun ömürlü boyalar üretilebilir. Potasyum silikatın uygulandığı …

Devamı

SEPİYOLİTİN HAYVAN YEMİNDE KULLANIMI

Sepiyolitin, sorptif özelliği, serbest akışkanlığı, topaklaşmayı önleyici özelliği, toksik olmayan özellikleri ve kimyasal tepkisizliği temel alınarak hayvan beslemede kullanımı üzerine araştırmalar devam etmektedir. Sepiyolitin tüm hayvan türlerinde güvenli bir şekilde %2’ye kadar kullanılabileceği E562 ve E563 ile onaylanmıştır. Sepiyolit diğer killer gibi absorbe edilemezler, inert maddelerdir. Sepiyolitin CAS (Chemical Abstract Service) numarası 63800-37-3 olarak bildirilmektedir. Sepiyolit %1.5 düzeyinde ratlara 12 hafta süreyle verildiğinde toksik etkisinin olmadığı …

Devamı

SEPİYOLİTİN KULLANIM ALANLARI

Hayvan Altlığı ( pet litter) Renk giderici madde Tarım ve böcek ilacı taşıyıcısı Deterjan ve temizlik maddeleri Karbonsuz kopya kağıdı ve deodarant etkili kağıt yapımında Katalık Uygulamalar Katalizor taşıyıcı olarak Reolojik Uygulamalar Polyesterlerle Boyalarda Asfalt kaplamalarında Gras Kalınlaştırı Kozmetiklerde Plastisollerde Tarımda Toprak düzenleyici Akışkan taşıyıcı Tohum kaplama maddesi Gübre süspansiyonlarında Besicilikte Gelişim hızlandırıcı İlave katkılar taşıyıcı Sondaj çamuru olarak Kançuk …

Devamı

Pars Naturel Grafit Nerelerde Kullanılır?

Doğal grafit, tek başına veya diğer bazı malzemelerle, belirli oranlarda karıştırılıp, şekillendirmek suretiyle, çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Grafitin kullanılmasında “sabit karbon” veya “kül içeriği yüzdesi”, grafit’in saflığını belirleyen ve buna bağlı olarak kullanım alanlarının saptanmasına yardımcı olan parametrelerdir. En saf grafitin daha ziyade elektrik bataryalarında, kuru pillerde, çelik sanayii ve elektrometalurji sanayiinde, elektrik cihazlarındaki elektrodlarda, kalem yapımında ve atomik …

Devamı

BAKIR SÜLFAT NERELERDE KULLANILIR

Maden Sektöründe; bazı metal cevherlerinin flotasyonunda sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitler için canlandırıcı (aktivatör) olarak, siyanürle bastırılmış sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitlerin tekrar aktive edilmesinde (canlandırılmasında), bazı silikat minerallerinin flotasyonunda bastırıcı (depresant) olarak, kullanılır Yem Endüstrisi veTarım Endüstrisi; her-bisit, fungisit, bakterisit, kimyasal gübre katkısı olarak, Hayvancılık Endüstrisi; periyodik olarak ayak temizliği için ayak banyoları yapılması, ineklerin bakır sülfatlı …

Devamı

KURŞUN PEROKSİT(SÜLYEN) NEDİR?

Kurşun Monoksitin farklı ısı,basınç ve nem ile ikinci kez Oksijenle reaksiyona girmesi sonucu oluşur.Özel ismi SÜLYEN’dir.Kimyasal yapı itibariyle trikurşun tetraoksit(Pb3O4) olan ve yapısında  Kurşun Dioksitte bulunduran bir bileşiktir.Rengi turuncu yada parlak kırmızıdır. Kurşun Oksit Sülyen Kullanım Alanları: -Akülerin üretiminde -Pas önleyici olarak -Astar boyalarda pigment olarak kullanılır Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars …

Devamı

MONO ETANOL AMİN (MEA) KULLANIM ALANLARI

 Mono Etanol Amin (MEA) tarımsal ürünler için bir dağıtıcı olarak kullanılır. •          Mono Etanol Amin (MEA) yer ve karo temizleyicileri gibi temizlik ürünlerinde ayrıca çamaşır deterjanlarında yaygın olarak kullanılan bileşenlerdir. Bu ürünlerde yüzey aktif maddeler olarak kiri, yağı ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. •          Mono Etanol Amin (MEA) kimyasal üretim ve gaz işleme gibi endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilir. Mono Etanol …

Devamı