Uncategorized

METAL SABUNLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Farklı uzunluklardaki yağ asitlerinin metaller ile oluşturdukları bileşiklere metal sabunları denir. PVC formüllerinde yardımcı stabilizatör ve iç/dış kaydırıcı olarak kullanılmaktadırlar. Metal sabunları PVC formüllerinde tek tek kullanılabildikleri gibi sinerjik kombinasyonlar halinde de (Ca/Zn, Ba/Zn vb.) kullanılabilmektedir. En çok bilinen türleri stearik, laurik veya benzoik asidin Al, Ba, Ca, Pb, Mg veya Zn sabunlarıdır. PVC formüllerinde iç kaydırıcı olarak kullanılan kalsiyum …

Devamı

Potasyum Klorat Nerelerde Kullanılır?

Potasyum klorat, oksitleyici bir ajan, patlayıcılarda, kibritlerde, oksijen kaynağı olarak , tekstil baskısı, piroteknik, dezenfektanlarda ve ağartma malzmelerinde kullanılır. Potasyum klorat formülü KClO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Klorik asitin potasyum tuzu olan bu bileşik diğer kloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir. Potasyum klorat (KClO3) beyaz, kristal halde kimyasal bir maddedir. Havai fişeklerde ve ilaç endüstrisinde de kullanılır. Sodyum klorat (NaClO3)’da aynı potasyum klorat gibi beyaz kristaller halinde (toz şeker görünümünde) bulunur. …

Devamı

MİKA NEDİR?

Endüstriyel hammaddeler dünyasında mika minerallerinin önemi giderek artmıştır. Endüstriyel alanda kullanılan mika mineraller muskovit ve flogopitdir. Ülkemizde geniş bir rezerv sunan mika yataklarının mevcut olmasına rağmen, mikanın endüstriyel hammadde olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar oldukça yetersiz kalmıştır Ülkemizde, özellikle pegmatitik oluşumlara bağlı mika oluşumlarının yanı sıra, mikaşist gibi metamorfik kökenli kayaçların da endüstriyel hammadde olarak kullanılabileceği dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla daha çok …

Devamı

ANTİMON TRİOKSİT NERELERDE KULLANILIR ?

Antimon trioksit inorganik bir bileşiktir. Sulu çözeltilerde hidroliz ile çözünür. Beyazımsı toz ve kristal yapıdadır. Nitrik asitte çözünmez. Katalizör olarak PET üretiminde kullanılabilir. Bazı camlarda açıklayıcı bir yardımcıyken, yarı iletkenlerde katkı maddesidir. Kompleks inorganik renkli rutil pigmentlerinin imalatında bileşen olarak tercih edilmeye uygundur. En önemli ticari bileşiklerdendir. Ham hali yeniden uçucu hale gelebilir. Bazı durumlarda zengin madencilik özellikleri içerir. Camlarda …

Devamı

ZİRKONYUM DİOKSİT KULLANIM ALANLARI

Diş hekimliğinde, diş restorasyonlarının yapımı için alt çerçevelerin veya güçlü, son derece dayanıklı diş protezlerinin imalatında ve yüksek mekanik özelliğinden dolayı köprüler, kronlar ve feldspat porselen kaplamalarda kullanılır. Kalay oksit gibi beyaz renk veren örtücü madde olarak kullanılır. İnce öğütülmesi örtücülüğü üzerinde olumu etki yapar. Seramik boyaların yapımında renklerin yapılarını açmak veya koyultmak için zirkonyum oksit kullanılır. Zirkonyum oksitin düşük …

Devamı

Bakır Tozu Kullanım Alanları

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır, Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars …

Devamı

Çinko Tozu Ne İşe Yarar?

Çinko Tozu, Aşınma Direnci, Korozyon Direnci, dökülebilirliği ve oda sıcaklığındaki mekanik özellikleri ile birçok diğer metalle alaşımlamada ve farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Çinko Tozunun temel kullanım alanlarından bazıları aşağıda verilmiştir; – Kimya Endüstrisinde, saflaştırıcı olarak, – Alkali Pillerde, kimyasal potansiyel enerji sağlamak için, – Farmakolojide (ilaç sektöründe), – Havai-Fişeklerde (parlak ışıltıyı veren madde olarak), – Boya sektöründe, – Sinterlemede, – Elmas Kesici …

Devamı

Alüminyum Tozu Ne İşe Yarar?

Alüminyum Tozu eşsiz özellikleri ile çok çeşitli sektörlerde yüzlerce farklı ihtiyacı karşılamak için kullanılmaktadır. Ana kullanım alanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilinir; a.) Metalik Pigment olarak; kaplama, boya, mürekkep ve tekstil sektöründe dekoratif amaçlı parlak gümüş rengi için kullanılmaktadır. b.) Kimyasal olarak; Alüminyum Tozu kontrollü reaksiyon değerleri için poliofelin, sentetik alkol ve alüminyum-bazlı kimyasalların kimyasal üretiminde tercih edilmektedir, ve plastik ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. c.) Roket Yakıtı …

Devamı

BAKIR OKSIT NEDİR?

Bakır Oksit CuO : %99 (Min) Bakır Cu : %79 ( Min) Seramikte TURKUAZ… Seramik sır içine %3 – %5 Bakır Oksit atın. Seramik bisküvi ürünlerinizi daldırıp çıkartın. Ya da fırçayla sürün.Turkuaz renk elde edeceksiniz. En eski renk verici oksitlerden biridir. Bakırın tek değerli olduğu bakır-I ve çift değerli olduğu bakır-II bileşiklerindendir. Bakırlı reaksiyonlu sırlarda öküz kanı denilen kırmızı rengi oluşturan CuO, oksitleyici pişirim atmosferinde turkuvaz mavi tonları ile yeşil renkleri verir. Farklı oranlarda kobalt ile karıştırıldığında mayolika sırlarında kullanılan mavimsi yeşil tonların hepsini verir. Aynı şekilde uran ve demirle karıştırıldığında sarımsı yeşiller ve köpüklü yeşiller meydana getirir. Borlu sırlarda, turkuaz rengi verir. Titanla birlikte kullanılırsa mavi-yeşil tonları ortaya çıkar. Bol lityumlu sırlarda bakır ve bileşikleriyle mavi renkli sırlar elde edilir. Bu sırlarda az bir kalay (SnO2) katkısı ile indirgeyici atmosferde bakır kırmızısı yapılabilir. Kurşunlu sırlarda yeşil renk veren bu oksit, alkalilerle birlikte maviye kaçan renkler oluştururlar. Redüksiyonlu bir atmosferde (indirgen) 1000C’nin üstünde çok az miktarda bakır, çinko ve demir oksit ile çin kırmızısı elde edilebilir. Bakırlı sırlar derece farklarından çok etkilenirler. Kırmızı, yeşil ve siyaha kadar renk oluşumuna sebebiyet verirler. Ayrıca dekor pişirimi uygulanırsa parlaklığı kaybolarak metalik bir görünüm kazanırlar. Bunun sebebi, indirgen atmosfer, pişme veya soğuma sırasında 800C sıcaklıkta fırın içinde bulunan O2 gazının, uygun bir (C) karbon bileşiği kullanılarak (CO2) karbondioksit gazı haline dönüştürülüp, yükseltgen olan pişme atmosferinde indirgen hale getirmesidir. Büyük oranlarda bakır içeren sırlı parçalar üzerine yaldız ile dekor yapılması,bazı güçlükler ortaya çıkarır. Örneğin yaldızın sırın altına kayması, gözükmemesi gibi. Bakır klorür (CuCl), bakır sülfat (CuSO4 5H2O), Bakır sülfit (CuS), Bakır Titanat (CuO, TiO2) gibi bileşikleri vardır. Bakır Sülfat nasıl yapılır? Bakır Sülfat üretimi, seyreltik bir sülfürik asit çözeltisine batırılmış metalik bakırın …

Devamı

FIRE ASSAY ATEŞ ANALİZ TESTİ

Günümüz toplumunda değerli metallerin konumu, çeşitli teknolojik gelişmeler ve dünyadaki parasal sorunlar nedeniyle daha da önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, bu metallerin fiyat yapısı ve arzı son yıllarda büyük ölçüde değişti. Kendimizi daha düşük dereceli cevherleri çıkarırken ve daha düşük asil metal içeriğine sahip hurdaları geri alırken buluyoruz. Bu, bu malzemeleri örneklemek ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerin eleştirel bir değerlendirmesine …

Devamı