Borusan’a dolandırıcılık olayında Azure’den açıklama!

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım Şirketi’nin hizmet sözleşmesi imzaladığı Azure Dış Ticaret A.Ş. tarafından 7 milyon euro dolandırıldığı ileri sürülmüştü. Şirketin bazı yetkililerinin de dolandırıcılarla işbirliği içinde olduğu belirlenmiş, 6 şüphelinin 10 yıla kadar hapsi istenmişti.

Dolandırıcılık skandalıyla ilgili Azure Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül açıklamalarda bulundu.

“Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğum, Azure Dış Ticaret A.Ş.’nin Borusan Lojistik Ve Dağıtım A.Ş.’yi ‘dolandırdığı’ yönünde ulusal basında haberlere tesadüf edilmiş olup konu hakkında şirketimiz adına açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Şirketimiz, uzun yıllardan beri gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında; lojistik, dış ticaret, akaryakıt ve enerji piyasalarında önemli ticari faaliyetler yürütmektedir.

Şirketimiz, 2017-2018 yılları tarihleri arasında, Borusan şirketine taşıtan/taşıma komisyoncusu sıfatısıyla mal taşıtmış ve bu taşıma ilişkisi tahtında önemli ekonomik boyutu olan bir ticari süreç oluşturulmuştur. Bu süreç, iki şirket arasındaki, alacak-borç ilişkisinden kaynaklanan, şirketimiz bakımından çözümü mümkün görünen sorunlar sebebi ile sekteye uğramıştır. Şirketimiz, ortaya çıkan bu sorunların karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlar doğrultusunda giderilmesi ve sekteye uğrayan ticari ilişkinin yeniden tesisi, ifası geciken edimlerin ifası için yeniden yapılandırma konularında yoğun çaba harcamıştır. Ancak bütün bu samimi çabaya rağmen mevcut sorunlar dostane bir çözüm ile giderilememiş ve çekişmeli yargısal süreçler başlatılmıştır.

Borusan Holding tarafından yapılan açıklamadan da görüleceği üzere; Borusan Şirketi’nin kendi kurumsal yapısından kaynaklanan bir takım aksaklıklar ve işleyiş sorunları, son derece dostane bir çerçevede yürüyen ve her iki tarafında karşılıklı kazancının olduğu ticari ilişkinin önce durmasına ardında da sonlanmasına sebebiyet vermiştir. Gelinen noktada, göstermiş olduğumuz iyi niyete rağmen, her iki şirkete bakımından da büyük maddi ve manevi kayıplar ortaya çıkmıştır. Her iki şirket de kendi ticari bakış açısı ile olayları değerlendirdiğinden, ortaya çıkan sorunlar ortak bir anlayış ile dostça çözümlenememiş, bu yüzden konu taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir.

Türkiye ve Yurtdışındaki şirketlerimiz, iş ortaklarımız ile 47 yıldır süre gelen faaliyetlerimize devam etmektedir. Tüm ticari faaliyetlerimiz, bundan sonra da hiçbir şekilde aksamadan ilk günkü ciddiyetimiz ve samimiyetimizle aynen ve hatta daha da güçlü bir şekilde sürdürülecektir.

Borusan ile yaşanan ve temeli ticari alacak ve borç ilişkisinden kaynaklanan mevcut hukuki meselenin başka şekilde nitelendirilmesi doğru değildir. Hukuki meselenin doğru şekilde nitelendirilmesi yargı süreci sonunda verilecek hükümle tartışmasız bir şekilde ortaya çıkacaktır.

2019 Yılı Şubat ayında yargıya intikal ettirilmiş bu çekişmeli konu hakkında yargı süreci devam ettiği sürece başka bir yorum yapılmasının doğru olmayacağı, hukuki sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerektiği görüşündeyiz.”

Check Also

Doğal gaz ithalatı ocak ayında yüzde 7,8 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın 4 …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]