Anadolu Isuzu GRI Kılavuzuna Uyumlu İkinci “Sürdürülebilirlik Raporu”nu Yayınladı

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Global Reporting Initiative (GRI) kılavuzuna uyumlu hazırlanan raporda, Anadolu Isuzu’nun 2019 yılı çevresel, sosyal ve yönetsel çalışmalarına yer verildi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, sürdürülebilirlik eksenindeki taahhütleri ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarını pekiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Isuzu, çevresel etkisini en düşük düzeye düşürmeyi öngören sürdürülebilir büyüme anlayışı ile sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki performansını iyileştirmeye devam ediyor. Uzun vadeli bakış açısıyla ortaya koyduğu iş ve sürdürülebilirlik stratejileri paralelinde; tüm paydaşları ve toplum için artı değer yaratmayı hedefleyen Anadolu Isuzu bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalara yer verdiği ikinci“Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayınladı.

Anadolu Isuzu’nun 2019 yılında ekonomik, sosyal, kurumsal yönetişim ve çevre eksenlerinde değerli başarılara imza attığını belirten Tuğrul Arıkan, “Sürdürülebilir gelişme ve kalkınma, Anadolu Isuzu’nun stratejisinin temel bir öğesi. Anadolu Isuzu olarak müşteri beklentilerine odaklanıyor, kişisel talepleri karşılamayı, müşteri deneyimini yeni ufuklara taşımayı ve fark yaratmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımızla geleceğe yönelik olarak kapsamlı yapılanmalar ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşme, akıllı ürünler ve elektrikli araçlara geçişi ana stratejik yönelimlerimiz olarak kabul ediyoruz. Müşteri beklentilerini odak noktasına alan, kişisel talepleri karşılamayı, müşteri deneyimini yeni ufuklara taşımayı ve fark yaratmayı hedefleyen dijitalleşme çalışmalarımız, geleceğe yönelik olarak kapsamlı yatırımlar için bizi teşvik ediyor” dedi.

“Sektördeki varlığımızı geliştirmek sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel hedeflerinden biri”

İnsana dokunan ve fayda sağlayan çalışmalara odaklandıklarını dile getiren Tuğrul Arıkan, “Sahip olduğumuz değerler ve kurum kültürümüz ışığında; dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden “önce insana” hizmet etme yaklaşımını benimsiyoruz. Fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda belirlediğimiz istihdam politikası sonucunda, 5 yılda çalışan kadın sayımızı toplam çalışan sayısı içinde yüzde 2,5 artırdık. Çevreye karşı sorumluluğumuz doğrultusunda çevre dostu teknolojileri üretim süreçlerine entegre ettik. Ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etki alanlarını çevre politikamızın temeli olarak görüyor, üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çevresel ayak izimizi sürekli ölçümleyerek azaltmaya odaklı projeler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Isuzu’nun, Mart 2020’de başlayan pandemi sürecini doğru bir yaklaşımla yönettiğini ve mali sağlığını koruduğunu vurgulayan Tuğrul Arıkan şöyle konuştu: “Pandemi ile hayatlarımızı dönüştüren yeni normalde daha da güçlendik. Müşterimize daha yakın olmaya ve müşteri memnuniyetini geliştirmeye odaklandık. Bu alana yapmakta olduğumuz yatırımların önümüzdeki dönemde dış pazar varlığımızı önemli oranda geliştireceğini düşünüyoruz. Ticari araç üretimi alanındaki varlığımızı yenilikçi yaklaşımımız desteğinde geliştirmek, kurumsal stratejimizin olduğu kadar sürdürülebilirlik yaklaşımımızın da temel çıpalarından ve hedeflerinden biri.”

Üretim-ticaret-hizmet döngüsündeki çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor

Sürdürülebilirliği, faaliyet döngüsü kapsamında ekonomik, çevresel ve sosyal eksenlerde içselleştiren Anadolu Isuzu, tasarladığı çok sayıda proje ve inisiyatifi paydaşları ile yakın iş birliği içinde hayata geçiriyor. Ürettiği yenilikçi, kaliteli ve güvenli araçlarla, yerkürenin farklı noktalarında milyonlarca insana mobilite ve lojistik çözümleri sunan Anadolu Isuzu, toplumun sürdürülebilir kalkınmasına çok yönlü katkıda bulunuyor. Tüm kaynakların doğru ve verimli kullanımına odaklanan Anadolu Isuzu üretim-ticaret-hizmet döngüsündeki çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor.

İklim değişikliği konusunda sorumlu bir yaklaşım benimsiyor

Çevre dostu teknolojileri üretim süreçlerine entegre eden Anadolu Isuzu; ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etki alanlarını çevre politikasının temeli olarak görüyor, üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevresel ayak izini sürekli ölçümleme ve azaltma odaklı projeler geliştiriyor. Anadolu Isuzu faaliyetlerden kaynaklanabilecek emisyonların, su kirliliğinin, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevresel etkilerinin kaynağında azaltılması, geri kazanımının geliştirilmesi ve teşvik edilmesini amaçlıyor. Türkiye ve Avrupa’da yayınlanan çevresel mevzuatları yakından takip eden Anadolu Isuzu’nun fabrikasında ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı çerçevesinde yapılandırılmış Çevre Yönetim Sistemi bulunuyor. Şirket faaliyetlerinin ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı’na uyumu, bağımsız periyodik dış denetimlerle takip ediliyor ve doğrulanıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji tüketimi ve emisyon miktarları sürekli izleniyor, planlanan enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Satış sonrası hizmetler yapılanmasını geliştirmeye devam ediyor

Anadolu Isuzu, hizmet sunduğu tüm segmentlerde müşterilerinin satış sonrası talep ve beklentilerini, Türkiye’nin dört bir yanındaki hizmet ağı ile hızlı ve mükemmel bir şekilde karşılamaya odaklanıyor. Asıl hizmetin satıştan sonra başladığının bilincinde olan Anadolu Isuzu, 2019 yılında da satış sonrası hizmetler yapılanmasını geliştirmeye devam etti. Müşteriler ile yapılan memnuniyet anketlerinden elde edilen sonuçların ışığında, Anadolu Isuzu müşteri memnuniyet oranını 2019 yılında da yüksek seviyeye ulaştırmayı başardı. Tüm müşterilerine kişiselleştirilmiş ve özel hizmet vermeyi kendine görev edinen Anadolu Isuzu, müşteri beklentilerini karşılamak ve müşterinin taleplerini daha yakından dinlemek için 2019 yılında toplamda 17.000 adet anket yaptı ve müşteri memnuniyetini titizlikle takip etti. Güçlü CRM yapısı ile müşterilerini her kanaldan izleyerek sadık bir müşteri kitlesi oluşturan Anadolu Isuzu, pazardaki yeni müşterilere ulaşma yönünde hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.

Check Also

Düşük karbona geçişte bankalar yeni bir rol üstlenecek. Bain & Company’nin çalışması, bankaların 2030’a kadar …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]