Tag Archives: antiskalant

Antiskalant Nedir? Nasıl Kullanılır?

Antiskalant, reverse osmosis sistemlerinde membran yüzeyinde tıkanmaya yol açabilecek bileşiklerin membran yüzeyinde birikmemesi için kullanılan antiskalant Sıvı formda ve renksiz olarak bulunur. … Membran üzerinde kayganlık kazandırarak çökelmeleri önleyecektir. Antiskalantlar çökelme tepkimelerini inhibe edici etkiye sahip yüzey aktif maddelerdir. 3 temel çalışma prensibi vardır. Eşik Değer İnhibisyon Kristal Modifikasyon Dispersiyon Eşik değer inhibisyonu antiskalantın çözeltiyi tam doygun hale getirerek az …

Devamı