Tag Archives: amonyum sülfonat

Lignosülfonatlar nelerdir ve nerelerde kullanılır?

Lignosülfonatlar veya sülfonatlanmış lignin suda çözünür anyonik polielektrolit polimerleridir: sülfit hamuru kullanılarak odun hamuru üretiminden yan ürünlerdir. Sülfit hamurundaki çoğu delignifikasyon, lignin bileşenlerinin çoğunu bağlayan eter bağlarının asidik bölünmesini içerir. 4 Tip Lignosülfonat vardır buna göre; 1-Sodyum Lignosülfonat: Çimento akışkanlaştırıcı olarak ve çamur sıvılaştırıcı olarak çimento endüstrisinde, işleme esnasında bağlantı ilavesi olarak dökümhanede kullanılır. 2-Kalsiyum Lignosülfonat: Çimento üretiminde ve organik …

Devamı